Horti Team

Prowadzone w naszym Gospodarstwie Sadowniczym badania wdrożeniowe oraz lata pracy w Katedrze Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaowocowały powstaniem w czerwcu 2016r. firmy Horti Team Paweł Krawiec.

Podstawowym obszarem działalności firmy są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych i technicznych.

Prowadzimy doświadczenia wdrożeniowe dotyczące agrotechniki, ochrony, nawożenia, biostymulacji oraz oceny odmian roślin jagodowych i wiśni.

W ciągu 12 lat działalności wdrożeniowej zrealizowaliśmy wiele tematów badawczych we współpracy wieloma firmami, m.in. z Agrimpex, Agrosimex, Arysta, Azelis, Bayer, BioAgris, Biogen, Haygrove, ICL, Koppert, Osadkowski, Syngenta, Timac, Tradecorp, Yara, które znalazły zastosowanie w praktyce sadowniczej.

Wszystkie doświadczenia są zlokalizowane w naszym gospodarstwie. Umożliwia to nam pełną kontrolę nad ich przebiegiem.

Pozostałe obszary naszej działalności to:

 • organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji związanych z tematyką roślin jagodowych
 • doradztwo agrotechniczne w zakresie uprawy roślin jagodowych i wiśni
 • doradztwo fitopatologiczne w zakresie roślin jagodowych i wiśni
 • ochrona biologiczna upraw ogrodniczych i sadowniczych
 • produkcja soków NFC

bez-nazwy-1.jpg

Biogram

 

Dr Paweł Krawiec jest naukowcem, praktykiem i doradcą. W latach 1993-2018 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalizuje się w agrotechnice i ochronie gatunków jagodowych, takich jak malina, borówka, porzeczka, aronia, truskawka. Rośliny tych gatunków uprawia również w swoim gospodarstwie na Lubelszczyźnie. Od 5 lat realizuje projekt Malinowe Factory, który pozwala zdobywać wiedzę o uprawie malin i propagować ją wśród producentów owoców. Firmę Horti Team, zajmującą się działalnością badawczo-rozwojową, szkoleniową oraz wdrożeniową, prowadzi od 3 lat.

Spis publikacji

 • Problem zachwaszczenia na plantacjach borówki [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MARCELA KRAWIEC, MARIUSZ PODYMNIAK. Kraków 2019, Hortus Media Sp. z o.o., s. 11-28, il., 978-83-949145-2-3.Konferencja Borówkowa 2019, Nowoczesna Uprawa Borówki.
 • Tunelowa uprawa malin jesiennych w gruncie – krótki przewodnik. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, AGNIESZKA KAŁDONEK, MONIKA WYROŚLAK, MARIUSZ PODYMNIAK, TOMASZ WERNER, MARCELA KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2019 Wydanie specjalne s. 97-101, XV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2019".
 • Zalecenia warunkujące powodzenie w uprawie truskawki powtarzającej. [AUT.] ZBIGNIEW JAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2019 Wydanie specjalne s. 92-94, XV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2019".
 • Nowy model plantacji maliny odmian „powtarzających” owocowanie w gruncie. [AUT.] AGNIESZKA KAŁDONEK, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2019 Wydanie specjalne s. 89-91, XV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2019".
 • Na czym można lepiej zarobić– truskawka powtarzająca owocowanie kontra malina jesienna. [AUT.] DARIUSZ PASZKO, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2019 Wydanie specjalne s. 72-76, XV MiędzynarodowaKonferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2019".
 • Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MARCELA KRAWIEC. Warszawa 2019, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 159 s, il., 978-83-64843-08-2.
 • Gęste sady wiśniowe przy wykorzystaniu dwóch typów drzew. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: VIII Targi Sadownictwa iWarzywnictwa TSW 2018: Materiały konferencyjne, 10-11 stycznia 2018 s. 36. [Warszawa], [Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.], 978-83-64843-15-0.
 • Konkurencyjność polskich malin w porównaniu do serbskich i ukraińskich. [AUT.] DARIUSZ PASZKO, PAWEŁ KRAWIEC,ALEKSANDER YARESHCHENKO. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 6-10, XIV MiędzynarodowaKonferencja Sadownicza "Jagodowe trendy 2018".
 • Nowoczesne plantacje malin polowych, czyli jak szybko zarobić na ich uprawie. [AUT.] MARIUSZ PODYMNIAK, PAWEŁKRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 49-51, XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy 2018".
 • Praktyczne aspekty fumigacji gleby przed założeniem plantacji. [AUT.] ALBERT ZWIERZYŃSKI, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw.Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 75-78, XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy 2018".
 • Uprawa malin na zbiór podwójny w uprawie tunelowej. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MARIUSZ PODYMNIAK, TOMASZ WERNER,AGNIESZKA FILIPEK, MONIKA WYROŚLAK. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 52-54, XIVMiędzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy 2018".
 • Wybór odmiany derenia gwarantem sukcesu. [AUT.] IWONA SZOT, PAWEŁ KRAWIEC, SVETLANA KLYMENKO, NARCYZPIÓRECKI, AGNIESZKA FILIPEK. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 86-91, XIV MiędzynarodowaKonferencja Sadownicza "Jagodowe trendy 2018".
 • Wykorzystanie ściółek w uprawach maliny w tunelu oraz bez osłony. [AUT.] AGNIESZKA FILIPEK, PAWEŁ KRAWIEC. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 46-49, XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2018".
 • Wytrzymałość maliny na mróz na podstawie obserwacji z ostatniego sezonu. [AUT.] MONIKA WYROŚLAK, PAWEŁKRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2018 Wydanie specjalne s. 42-45, XIV Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2018".
 • Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, AGNIESZKA FILIPEK, MONIKA WYROŚLAK. Warszawa 2018, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 238 s, il., 978-83-64843-08-2.
 • Estimation of soil fertility from organic plantations strawberries and raspberries in the South-Eastern Polan. [AUT.]ZBIGNIEW JAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC, ZENIA MICHAŁOJĆ, KAROLINA PITURA, KATARZYNA DZIDA. Apar. Badaw. Dydakt.2017 Nr 3 s. 153-158.
 • Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej naprzykładzie wybranego gospodarstwa. [AUT.] DARIUSZ PASZKO, PAWEŁ KRAWIEC, JOANNA PAWLAK, WIOLETTAWRÓBLEWSKA. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2017 T. 19 z. 3 s. 218-223, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI:10.5604/01.3001.0010.3252
 • Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej naprzykładzie wybranego gospodarstw. [AUT. KORESP.] DARIUSZ PASZKO, [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, JOANNA PAWLAK,WIOLETTA WRÓBLEWSKA. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2017 T. 19 z. 3 s. 218-223, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI:10.5604/01.3001.0010.3252
 • Banany. Produkcja i handel. [AUT.] BOHDAN DOBRZAŃSKI JR, TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC. Lublin 2017,Wydawnictwo Naukowe FRNA, 1-212, CD-ROM, 978-83-60489-23-9.
 • Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych. [AUT.] IWONA SZOT, PAWEŁ MICHALSKI, PAWEŁSZOT, PAWEŁ KRAWIEC, TOMASZ LIPA. Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 177 s, il. bibliogr,978-83-7259-250-7.
 • Nowy szkodnik malin. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2017 14. Nr 4(34) 60-63, il.
 • Ocena kilkunastu odmian maliny w pełni owocowania w uprawie pod osłonami. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MARIUSZPODYMNIAK, TOMASZ WERNER. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2017 Wydanie specjalne 101-106, XIII MiędzynarodowaKonferencja Sadownicza "Jagodowe trendy".
 • Po dwóch latach (cz. II). [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2017 16. Nr 3(33) 62-65, il.
 • Po dwóch latach obserwacji (cz. I). [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2017 Nr 2(32) 48-52, il.
 • Pryszczarek namalinek łodygowy - niedoceniany szkodnik. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2017 Nr 3(33) 71-73, il.
 • Przyczyny odglebowego zamierania malin: najgroźniejsze patogeny, podobieństwa i różnice w objawach chorobowychoraz możliwości przeciwdziałania ich występowaniu. [AUT.] LESZEK B. ORLIKOWSKI, BEATA MESZKA, MAGDALENAPTASZEK, URSZULA ŁAZĘCKA, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2017 Wydanie specjalne s. 80-83, XIIIMiędzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy".
 • Wykorzystanie sadzonek doniczkowanych maliny na plantacji towarowej - pierwsza ocena. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2017, Wydanie specjalne 106-108, XIII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy".
 • Zintegrowane metody zwalczania chorób grzybowych w uprawie malin z wykorzystaniem wyników najnowszych badań.[AUT.] MIROSŁAW KORZENIOWSKI, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2017 Wydanie specjalne 31-32,XIII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe trendy".
 • Thinning of apple flowers with potassium bicarbonate (Armicarb®) in organic orchard. [AUT.] IWONA SZOT, ALINABASAK, TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC. Acta Sci Pol. HortorumCultus2016 Nr 15 (3) 29-43, il. bibliogr. sum. streszcz.
 • Efficiency of some raspberry fertilization program. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Acta Hortic. 2016 No 1133 305-309. DOI:10.17660/ActaHortic.2016.1133.47 32. The use of combined application of prohexadione-Ca and GA4+7 on the yield and growth of 'Braeburn Mariri Red' appletrees. [AUT.] IWONA SZOT, ALINA BASAK, TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC. Acta Hortic. 2016 No 1138 35-44. DOI:10.17660/ActaHortic.2016.1138.5
 • The use of laminarin as an effective tool for anti-resistance management in chemical control of grey mould in raspberry.[AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MARCELA KRAWIEC, IWONA SZOT. Acta Hortic. 2016 No 1133 469-472. DOI:10.17660/ActaHortic.2016.1133.71
 • Banana production: quality and properties. [AUT.] BOHDAN DOBRZAŃSKI JR, PAWEŁ KRAWIEC, TOMASZ LIPA. Lublin,Wydawnictwo Naukowe FRNA, 1-369, CD-ROM, 978-83-60489-20-8.
 • Ekonomika projektu - odmiany "letnie". [AUT.] DARIUSZ PASZKO, PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2016 Nr 5 52-57.
 • Jagodowe Trendy 2016. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2016 R. 20 nr 2 (78) 19, il.
 • Malinowe Factory II - posezonowa ocena odmian. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2016 Nr 1 Numer specjalny 52-59.
 • Możliwości ograniczenia występowania fytoftorozy malin. [AUT.] LESZEK B. ORLIKOWSKI, BEATA MESZKA, MAGDALENAPTASZEK, URSZULA ŁAZĘCKA, PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2016 Nr 5 71-72.
 • Nawożenie malin w uprawach ekologicznych. [AUT.] ZBIGNIEW JAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp.Pol.) 2016 Wydanie specjalne 107-109, XII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku "Jagodowe Trendy".
 • Ocena kilkunastu odmian maliny w różnych systemach uprawy gleby - Malinowe Factory 2015. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC,MARIUSZ PODYMNIAK, TOMASZ WERNER. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2016 Wydanie specjalne 109-114, XIIMiędzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku "Jagodowe Trendy".
 • O czym warto pamiętać chroniąc maliny?[AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2016 Nr 3 12-18.
 • Pineapple. Quality and properties. [AUT.] BOHDAN DOBRZAŃSKI JR, MATEUSZ STASIAK, PAWEŁ KRAWIEC. Lublin 2016,Wydawnictwo Naukowe FRNA, 1-204, CD-ROM, 978-83-60489-24-6.
 • Praktyczne aspekty ochrony maliny przed chorobami i szkodnikami. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: Integrowana ochronagwarancją wysokiej jakości owoców na eksport i rynek krajowy: 59. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Ożarów Mazowiecki, 10-11 lutego 2016 r 159-166, il. Kraków, Plantpress, 978-83-64729-25-6.
 • Wykorzystanie atrakantów w uprawach sadowniczych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, TOMASZ LIPA. Sad (Krak.) 2016 nr 3 s.81, il.
 • Micromorphology of the epidermis and anatomical structure of the leaves of ScorzonerahispanicaL. [AUT.]MIROSŁAWA CHWIL, MARCELA KRAWIEC, PAWEŁ KRAWIEC, STANISŁAW CHWIL. Acta Soc. Bot. Pol. 2015 Vol. 84 Issue 3, 357-367, il. bibliogr. sum. DOI: 10.5586/asbp.2015.033
 • Pozycja Polski w światowej produkcji malin w latach 2003-2012. [AUT.] MARCIN CIEBIEŃ, LESZEK RACHOŃ, PAWEŁKRAWIEC. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2015 T. 17 z. 2 16-19, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Analiza ryzyka w uprawie maliny na podstawie obserwacji z ostatnich sezonów. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow.Rzeczyposp. Pol.) 2015 Wydanie specjalne s. 39-41, XI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku "Jagodowe trendy
 • Borówka: jak dokarmiać?[AUT.] ANDRZEJ GRENDA, PAWEŁ KRAWIEC. Truskawka Malina Jagody 2015 40. nr 4 s. 54-56, il.
 • Efektywność preparatów aminokwasowych w uprawie maliny. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: Biostymulatory w nowoczesnejuprawie roślin: II Konferencja Naukowa, 25-26 lutego 2015, Warszawa. Warszawa, [SGGW], 2015. - S. 64.
 • Fertygacja roślin jagodowych w gruncie. [AUT.] ZBIGNIEW JAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.)2015, Wydanie specjalne s. 3-5, XI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku "Jagodowe trendy 2015".
 • Konferencja Sadownicza. Kraśnik, 2010-2015. [OPRAC.] PAWEŁ KRAWIEC. W: 45-lecie Wydziału Ogrodnictwa i ArchitekturyKrajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga pamiątkowa / pod red. Marzeny Błażewicz-Woźniak Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015, S. 186, 978-83-7259-236-1.
 • Malina: ku przestrodze. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Truskawka Malina Jagody 2015 nr 4 s. 45-47, il.
 • Malinowe dylematy sezonu 2014. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2015 Nr 2 (20) s. 30-35, il.
 • Wpływ stresu wodnego na wzrost i owocowanie maliny. [AUT.] MARCIN CIEBIEŃ, PAWEŁ KRAWIEC, LESZEK RACHOŃ.Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2015 Wydanie specjalne 42-43, XI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku"Jagodowe Trendy 2015".
 • Zagrożenie chorobami. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2015 Nr 2 (20) s. 60-63, il.
 • Zapylenie ma znaczenie. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2015 Nr 2 (20) s. 67-71, il.
 • Use of Aureobasidium pullulans for Resistance Management in Chemical Control of Botrytis cinerea in Berries. [AUT.] A.WEISS, S. WEISSHAUPT, PAWEŁ KRAWIEC, S. KUNZ. Acta Hortic. 2014 No 1017 237-242, X International Symposium onVaccinium and Other Superfruits. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1017.30
 • Cultivation of Vitis vinifera L. in the light of former publications and today in Poland. [AUT.] KRYSTYNA PUDELSKA,MARGOT DUDKIEWICZ, PAWEŁ KRAWIEC. Acta Agrobot. 2014 Vol. 67 nr 3 3-12, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI:http://dx.doi.org/10.5586/aa.2014.039
 • Budowanie populacji drapieżnych roztoczy na plantacji maliny. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MICHAŁ PNIAK. Inf. (Zw. Sadow.Rzeczyposp. Pol.) 2014 Wydanie specjalne s. 41-42, X Konferencja Sadownicza. Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych. Kraśnik 2014.
 • Efektywność dokarmiania pozakorzeniowego borówki amerykańskiej. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, ZBIGNIEW JAROSZ. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2014 Wydanie specjalne s. 44-45, X Konferencja Sadownicza. Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych. Kraśnik 2014.
 • Nowości w produkcji owoców jagodowych i pestkowych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2014 R. 18 nr 1(69) 24, il.
 • Ocena programów Yara w nawożeniu borówki amerykańskiej. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.)2014 Wydanie specjalne s. 42-43, X Konferencja Sadownicza. Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych.Kraśnik 2014.
 • Preparaty aminokwasowe w żywieniu roślin jagodowych i pestkowych. [AUT.] ZBIGNIEW JAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC,KAMIL JOBDA. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2014 Wydanie specjalne s. 10-12, X Konferencja Sadownicza. Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych. Kraśnik 2014.
 • Wiosenne zabiegi na plantacji malin. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2014 Nr 2 (14) s. 51-55, il.
 • Wykorzystanie kondycjonera glebowego w uprawie maliny. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MICHAŁ PNIAK. Inf. (Zw. Sadow.Rzeczyposp. Pol.) 2014 Wydanie specjalne s. 39-40, X Konferencja Sadownicza. Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych. Kraśnik 2014.
 • Wyniki doświadczeń wdrożeniowych w uprawach maliny i borówki amrykańskiej w sezonie 2013. [AUT.] PAWEŁKRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2014 Wydanie specjalne s. 36-37, X Konferencja Sadownicza. Aktualności wprodukcjiowocówjagodowychipestkowych. Kraśnik 2014.
 • Laboratory effect of Boni Protect containingAureobasidium pullulans (de Bary) Arnoud in the control of some fungaldiseases of apple fruit. [AUT.] ANNA WAGNER, BEATA HETMAN, MAREK KOPACKI, AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA, PAWEŁKRAWIEC, TOMASZ LIPA. Acta Agrobot. 2013 Vol. 66 nr 1 77-88, il. bibliogr. streszcz. DOI: 10.5586/aa.2013.009
 • Reakcja jabłoni uszkodzonych przez mróz na różne metody nawożenia. [AUT.] TOMASZ LIPA, JOANNA SZWEDO, IWONASZOT, PAWEŁ KRAWIEC. Episteme (Krak.) 2013 Nr 20 t. 3 389-399, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Wpływ nawadniania kroplowego na zmiany właściwości chemicznych gleby w sadzie jabłonowym. [AUT.] TOMASZ LIPA,IWONA SZOT, PAWEŁ KRAWIEC. Episteme (Krak.) 2013 Nr 20 t. 3 401-412, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Wpływ okrywania agrowłókniną maliny odmian powtarzających owocowanie na ich wzrost i plonowanie. [AUT.] PAWEŁKRAWIEC, IWONA SZOT, TOMASZ LIPA. Episteme (Krak.) 2013 Nr 20 t. 3 349-359, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Ocena możliwości wykorzystania olejów naturalnych do przerzedzania kwiatów czereśni. [AUT.] IWONA SZOT, TOMASZLIPA, PAWEŁ KRAWIEC. Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEE Hortic. 2013 Vol. 23 Nr 3 10-19, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Jaki był malinowy sezon 2013?[AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2013 Nr 6 64. (12) s. 29-33, il.
 • Ocena kilku programów zwalczania szarej pleśni w malinach w sezonie 2012. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, DOROTA GDULA,MONIKA FRANKIEWICZ, DOROTA ONISZCZUK. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s. 47-48, IXKonferencja Sadownicza. Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych.
 • Okrywanie plantacji maliny odmian powtarzających agrowłókniną. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, MAŁGORZATA MACHNIK,IWONA SŁOMKA. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s. 44-47, IX Konferencja Sadownicza. Trendy wuprawie gatunków jagodowych i pestkowych.
 • Opracowywanie zaleceń nawozowych dla maliny na podstawie różnych metod diagnostycznych. [AUT.] ZBIGNIEWJAROSZ, PAWEŁ KRAWIEC, KAMIL JOBDA. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s. 41-43, IXKonferencja Sadownicza. Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych.
 • Osłony w produkcji owoców gatunków pestkowce i jagodowych. [AUT.] WOJCIECH JANKOWIAK, PAWEŁ KRAWIEC. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s. 71-72, IX Konferencja Sadownicza. Trendy w uprawie gatunkówjagodowych i pestkowych.
 • Programy i modele chorobowe dla szarej pleśni. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2013 Nr 3 (9) s. 52-55, il.
 • Sad wiśniowy z sadzonek zielonych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s.87-88, IX Konferencja Sadownicza. Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych.
 • Wpływ nawadniania kropelkowego na zmiany składu chemicznego gleby w sadzie jabłoniowym. [AUT.] TOMASZ LIPA,IWONA SZOT, PAWEŁ KRAWIEC. W: Ziemia - Roślina - Człowiek. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa: Jubileusz45-lecia Wydziału Ogrodniczego, Kraków, 11-12 września 2013. Kraków, [Uniwersytet Rolniczy], 2013. - S. 112.
 • Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie jabłoni uszkodzonych przez mróz. [AUT.] TOMASZ LIPA, JOANNA SZWEDO,IWONA SZOT, PAWEŁ KRAWIEC, ŁUKASZ WNUK. W: Ziemia - Roślina - Człowiek. Ogólnopolska Ogrodnicza KonferencjaNaukowa: Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego, Kraków, 11-12 września 2013. Kraków, [Uniwersytet Rolniczy], 2013. - S. 113
 • Wpływ osłon płaskich z agrowłókniny na wzrost i plonowanie maliny odmian powtarzających owocowanie. [AUT.]PAWEŁ KRAWIEC, IWONA SZOT, TOMASZ LIPA. W: Ziemia - Roślina - Człowiek. Ogólnopolska Ogrodnicza KonferencjaNaukowa: Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodniczego, Kraków, 11-12 września 2013. Kraków, [Uniwersytet Rolniczy], 2013. - S. 97.
 • Wpływ preparatu YaraVitaActiSil na plon i jakość owoców wiśni. [AUT.] ANDRZEJ GRENDA, PAWEŁ KRAWIEC. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2013 Wydanie specjalne s. 68-70, IX Konferencja Sadownicza. Trendy w uprawie gatunkówjagodowych i pestkowych.
 • Wstępne badania nad możliwością przerzedzania kwiatów czereśni za pomocą olejów naturalnych. [AUT.] IWONA SZOT,TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC. W: Ziemia - Roślina - Człowiek. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa: Jubileusz45-lecia Wydziału Ogrodniczego, Kraków, 11-12 września 2013. Kraków, [Uniwersytet Rolniczy], 2013. - S. 187.
 • Agrowłóknina w uprawie malin powtarzających. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2012 Nr 2 (2) s. 39-40, il.
 • Fertygacja malin jesiennych. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2012 Nr 3 (3) s. 26-29, il.
 • Ocena kilku programów zwalczania szarej pleśni w malinach powtarzających w sezonie 2011. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC.Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2012 Wydanie specjalne s. 61-64, il. bibliogr, VIII Konferencja Sadownicza, Kraśnik 2012.Produkcja owoców miękkich w warunkach niestabilnego rynku.
 • Polowa ocena programów nawożeniowych YARA w uprawie maliny. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, ANDRZEJ GRENDA. Inf.(Zw. Sadow. Rzeczyposp. Pol.) 2012 Wydanie specjalne s. 17-21, il. bibliogr. VIII Konferencja Sadownicza, Kraśnik 2012.Produkcja owoców miękkich w warunkach niestabilnego rynku.
 • Precyzyjne nawożenie malin. Cz.II - w trakcie uprawy. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2012 Nr 2 (2) s. 29-34, il.
 • Precyzyjne nawożenie malin. Cz. I - Na starcie. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Jagodnik 2012 Nr 1 s. 21-25, il.
 • Sadowniczo w Kraśniku. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2012 R. 16 nr 1 (61) s. 5, il.
 • Wpływ różnych systemów nawożenia na plon i jakość maliny powtarzającej. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: TargiSadownictwa i Warzywnictwa TSW 2012, Warszawa, 10-11 stycznia 2012: materiały konferencyjne S. 22-23, il. Kraków, Plantpress, 2012, 978-83-61438-40-3.
 • Wykorzystanie osłon płaskich w uprawie maliny powtarząjącej. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Inf. (Zw. Sadow. Rzeczyposp.Pol.) 2012, Wydanie specjalne s. 57-61, il. bibliogr, VIII Konferencja Sadownicza, Kraśnik 2012. Produkcja owoców miękkich w warunkach niestabilnego rynku.
 • Malina powtarzająca pod włókniną. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Warzywa 2011 85. Nr 4 s. 64-66, il.
 • Znaczenie jakości owoców truskawki i maliny w produkcji w przetwórstwie i w praktyce sadowniczej. [AUT.] PAWEŁKRAWIEC, PAWEŁ MICHALSKI. W: Przyszłość uprawy truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej w Polsce orazważne informacje dla producentów jabłek: XIV Ogólnopolska Konferencja Sadownicza, Lublin, 8 grudnia 2011. Lublin,Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, 2011. - S. 47-63, il. bibliogr.
 • Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, RAFAŁ RYBCZYŃSKI. ActaAgrophys. 2010 Vol. 16 Nr 2 (180) s. 347-358, il. bibliogr. streszcz. sum.
 • Nowe gatunki w sadownictwie. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Aktual. Uniw. Przyr. Lub. 2010 R. 14 nr 1 (53) s. 13.
 • Effects of biostimulators on chokeberry growth, cropping and fruit quality. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: Biostimulators inmodern agriculture: book of abstracts, 7-8 February 2008, Warszawa S. 140. Warszawa, Wieś Jutra, 2008, 83-89503-50-6.
 • Wpływ biostymulatorów na wzrost, plonowanie i jakość owoców aronii. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: Biostymulatory wnowoczesnej uprawie roślin: (materiały konferencyjne - abstrakty), Warszawa, 7-8 lutego 2008 r S. 140. Warszawa, Wydaw.Wieś Jutra, 2008, 83-89503-49-2.
 • Wpływ wieloletniego stosowania różnych metod pielęgnacji gleby w sadach na jej właściwości chemiczne. [AUT.]JANUSZ LIPECKI, PAWEŁ KRAWIEC, TOMASZ LIPA. W: Materiały z XXI Spotkania Zespołu Herbologicznego Komitetu NaukOgrodniczych PAN, Olsztyn-Skierniewice, czerwiec 2007. - Olsztyn, Wydaw. UWM Olsztyn, 2007. - S. 25-29, il. bibliogr. sum.
 • Ocena produkcyjna odmian truskawki, czarnej porzeczki i maliny. [AUT.] PAWEŁ MICHALSKI, JUSTYNA WIENIARSKA,PAWEŁ KRAWIEC, KATARZYNA MAŁEK. W: Przyszłość uprawy truskawki, maliny, czarnej porzeczki i wiśni w Polsce.Ogólnopolska Konferencja. Lublin, 2005, 13 grudnia s. 40-45, il, Organizator: Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, Rada Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Plantpress w Krakowie, Plantpress; ISBN 83-89874-28-8.
 • Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby a plonowaniem drzew wiśni zależnie od metody pielęgnacji gleby.[AUT.] ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, JANUSZ LIPECKI, PAWEŁ KRAWIEC, SŁAWOMIR LIGĘZA, KRYSTYNAGOSTKOWSKA. Rocz. Glebozn. 2004 T. 55 Nr 1 s. 69-76, il. bibliogr. sum.
 • Wpływ biostymulatorów na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Zesz. Nauk. Inst. Sadow.Kwiac. Skiern. 2004 T. 12 s. 135-140, il. bibliogr. sum.
 • Wpływ biostymulatorów na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: Doskonalenie metodprodukcji owoców zgodnie z wymogami Unii Europejskiej: XLIII Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza, Skierniewice, 1-3 września 2004 r. - Skierniewice, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 2004. - S. 148-149, il.
 • Kwitnienie drzew wiśni rosnących w zróżnicowanej rozstawie. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Folia Hortic. 2003 Supl. 2 209-211,il. bibliogr. sum.
 • Relacje pomiędzy aktywnością enzymatyczną gleby a plonowaniem drzew wiśni zależnie od metody pielęgnacji gleby.[AUT.] ELŻBIETA JOLANTA BIELIŃSKA, JANUSZ LIPECKI, PAWEŁ KRAWIEC, AGNIESZKA GŁOWACKA. W: Gleba wśrodowisku: 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego / pod red.: Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak S. 394. Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003, 83-88424-22-X.
 • Ocena preferencji odmian jabłoni wśród młodzieży akademickiej. [AUT.] PAWEŁ MICHALSKI, PAWEŁ KRAWIEC, DARIUSZBARGIEŁ, TOMASZ LIPA, DOROTA CHOJNACKA. Folia Hortic. 2001 Ann. 13/1A s. 549-553, il. bibliogr, Materiały IXOgólnopolskiego Zjazdu Naukowego Hodowców Roślin Ogrodniczych; Warszawa, 1-2 lutego 2001.
 • Ocena organoleptyczna owoców wybranych odmian jabłoni w dwóch grupach wiekowych konsumentów. [AUT.]TOMASZ LIPA, PAWEŁ KRAWIEC, PAWEŁ MICHALSKI, DOROTA CHOJNACKA, DARIUSZ BARGIEŁ, AGNIESZKADZIURGOT. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 2001 T. 9 s. 267-271, il. bibliogr. sum.
 • Wpływ rozstawy drzew wiśni na dojrzałość owoców w zależności od ich położenia w koronie. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC,ELŻBIETA SZEMBER, PIOTR SIENKIEWICZ. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 2001 T. 9 s. 65-70, il. bibliogr. abstr.
 • Wzrost i owocowanie wiśni własnokorzeniowych i na podkładkach. [AUT.] STANISŁAW WOCIÓR, PAWEŁ KRAWIEC. Zesz.Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 2000 T. 8 s. 173-178, il. bibliogr. abstr.
 • Próba oceny wyglądu i smaku owoców kilkunastu odmian jabłoni. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, PAWEŁ MICHALSKI, DOROTA CHOJNACKA, DARIUSZ BARGIEŁ, TOMASZ LIPA. W: Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej Lublin, 13-14 grudnia 2000 s.417-420, bibliogr. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2000, 83-7259-047-8.
 • Wpływ rozstawy sadzenia drzew wiśni odmiany Łutówka na jakość owoców. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. Zesz. Nauk. Akad.Rol. im. H. Kołłątaja Krak. Ses. Nauk. 2000 z. 71 (Nr 364) s. 321-324, il. bibliogr, Wartość biologiczna roślin ogrodniczych wnawiązaniu do wymagań rynku europejskiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
 • Wzrost i owocowanie wiśni własnokorzeniowych i na podkładkach. [AUT.] STANISŁAW WOCIÓR, PAWEŁ KRAWIEC. W:Doskonalenie produkcji owoców przy zachowaniu środowiska naturalnego przyjaznego człowiekowi. XXXIX OgólnopolskaNaukowa Konferencja Sadownicza. Skierniewice, 2000, 29-31 sierpnia S. 126-127, il. Skierniewice, Wydaw. ISiK, 2000,83-87617-88-1.
 • Plonowanie drzew wiśni własnokorzeniowych i okulizowanych na podkładkach generatywnych. [AUT.] STANISŁAWWOCIÓR, JANUSZ LIPECKI, GRZEGORZ DORACZYŃSKI, PAWEŁ KRAWIEC. Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEEHortic. 1999 Vol. 7 1-6, il. bibliogr. sum.
 • Zdrowotność drzew wiśni odmiany Łutówka w gęstych nasadzeniach. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC, ELŻBIETA ŚLASKA. Zesz.Nauk. Akad. Rol. im. H. Kołłątaja Krak. Ses. Nauk. 1999 z. 66 (Nr 351) s. 315-324, il. bibliogr.
 • Wpływ nawożenia azotem i metod pielęgnacji gleby na wybrane cechy biologiczne wiśni (wyniki wstępne). [AUT.] PAWEŁKRAWIEC. Zesz. Nauk. Akad. Rol. im. H. Kołłątaja Krak. Ses. Nauk. 1998 z. 57 (Nr 333) 485-488, il. bibliogr.
 • Obserwacje intensywności owocowania 10 odmian wiśni. [AUT.] STANISŁAW WOCIÓR, ANNA LEŚNIAK, PAWEŁKRAWIEC, MIROSŁAW LIPECKI. W: Współczesne trendy w agrotechnice sadów. Jakość owoców jako czynnik postępu wsadownictwie. 2 Ogólnopolskie Seminarium Pracowników Katedr Sadownictwa i Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Lublin, 1997, 25-26 września 170-174, il. bibliogr, Pracownia Poligraficzna AR.
 • Podstawowe właściwości mechaniczne owoców wiśni odmiany łutówka w zależności od stopnia ich dojrzałości,sposobu uprawy gleby i nawożenia. [AUT.] IWONA SZOT, PAWEŁ KRAWIEC. W: 1 Zjazd Naukowy. Referaty i doniesienia.Lublin, 1997.09.19 s. 93-96, il. bibliogr, Organizator: Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Pol. Tow. Agrofiz.,; ISBN 83-87385-04-2.
 • Plonowanie i jakość owoców wiśni odmiany Łutówka w zależności od gęstości sadzenia drzew. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC.Ann Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEE Hortic. 1996 Vol. 4 21-27, il. bibliogr. sum.
 • Wpływ gęstości sadzenia drzew wiśni odmiany Łutówka na plon i jakość owoców. [AUT.] PAWEŁ KRAWIEC. W: MateriałyOgólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka Praktyce Ogrodniczej" z okazji 25-lecia Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczejw Lublinie. - Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 1995. - S. 111-114, il. bibliogr.
 • Wpływ terminów cięcia drzew na plonowanie wiśni odmiany łutówka. [AUT.] STANISŁAW WOCIÓR, PAWEŁ KRAWIEC. W:Postęp w intensyfikacji upraw sadowniczych. Wykłady, doniesienia i postery zaprezentowane na 1 Ogólnopolskim SeminariumPracowników Katedr Sadownictwa w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda. 1 OgólnopolskieSeminarium Pracowników Katedr Sadownictwa. Przybroda, 1995, 27-28 września s. 166-170, il, Katedra Sadownictwa AR.